Om een gebouw te ontwerpen met forse energieambitie spelen ruim 150 variabelen een rol. Denk aan energieprijsstijging, kapitaalmarktrente, isolatiewaarden, klimaat, jaarrendementen duurzame installaties, oriëntatie van zonnepanelen, gebruiksgedrag etc. Zo’n gebouw optimaal ontwerpen op zulke energieambities, binnen budgetgrenzen, kan niet zonder een beslissingondersteunend model. Er bestaan verschillende tools, maar er is geen ander model dan BENG2020 dat energie, financiën en gebruiksgedrag combineert en inzetbaar is vanaf de eerste gebouwschetsen.

Wat missen gangbare rekenmodellen?

Elk rekenmodel heeft zijn kracht en specifieke doel. In Nederland is de EPG-berekening bedoeld om een gebouw te toetsen aan wettelijke vereisten voor energiezuinigheid. De gedragscomponent van de gebouwgebruiker wordt daar geheel uitgeschakeld om gebouwen vergelijkbaar te maken. Alle gebouwen staan in ‘De Bilt’, de energiejaarnota is niet betrouwbaar te voorspellen en investeringsbeslissingen zijn niet te onderbouwen.

Dan zijn er de nauwkeurige Passivhaus (PHPP) rekenmodellen en het Nederlandse NZEB model. Ze houden rekening met gebruiksgedrag en zijn geschikt voor zeer energiezuinige gebouwen van allerlei soort. Ze geven gedetailleerd inzicht in energiestromen en helpen de ontwerper zijn gebouw energetisch optimaliseren. Maar ze ‘denken’ alleen in energie en missen de financiële component die nodig is voor investeringsbeslissingen. Ook vergen ze veel gegevens die pas in een Definitief Ontwerpstadium voor handen zijn.

Wat is de kracht van BENG2020?

BENG2020 geeft al het nodige inzicht in energiestromen én slaat een brug tussen de wereld van gebruiksgedrag, energiehuishouding, energiejaarnota’s en investeringsbeslissingen. Alles in één handzaam model.

BENG2020 is EXCEL gebaseerd en bestaat uit 24 samenhangende berekeningen. U kunt er uw gebouw in verschillende varianten in opnemen en vervolgens 1 of meer duurzame energiesystemen inzetten: Ventilatie met warmteterugwinning, warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen, houtpelletkachel en zelfs ‘Winddelen’.

BENG2020 is gebaseerd op dezelfde natuurkundige principes en afsprakenset als PHPP en NZEB gebruiken. Bent u thuis in BENG2020 dan is de overstap daarheen mogelijk met behoud van alle opgedane inzichten.

Bestellen SW-licentie

Waarom BENG 2020?

  • Energiehuishouding van een gebouw en energienota’s inzichtelijk.
  • Investeringsberekeningen aan installaties en energiebesparende maatregelen.
  • Gevolgen van woongedrag en gebouwlocatie inzichtelijk.
  • Uw fundament voor een energieprestatiecontract.

“De berekeningen geven mij goed inzicht in de energieprestatie van onze warmtepompen, belangrijk bij onze meerjarige prestatiecontracten”

Ir. Hugo Jansen, Marketing & Sales - Alklima BV