Energie Neutrale Gebouwen hebben de toekomst. NulOpdeMeter woningen zijn comfortabel en gewild. Wie zelf een energieneutraal gebouw kan ontwerpen en doorrekenen wat de energienota is en het financieel rendement heeft dus een flinke streep voor.

Wat missen trainingen doorgaans?

Er zijn cursussen waar u de principes van energiezuinig bouwen worden uitgelegd. In zulke nascholing is er aandacht voor energieprestatie, isoleren en duurzame gebouwinstallaties. Dat doen wij natuurlijk ook. Meestal ontbreken er in die opleidingen drie onderwerpen:

• het doorrekenen van de energiehuishouding van zo’n gebouw;
• praktisch inzicht in de financiële gevolgen van uw ontwerp;
• ‘hands-on’ aan de slag met cases opdat u praktische vaardigheid ontwikkelt.
Omdat dit alles ontbreekt is uw hoofd gevuld maar staat u in de praktijk met lege handen.

Wat onderscheidt ons?

Wij doen dat anders. Deze opleiding volgt als rode draad een normale hoekwoning waarvan u in beeld brengt hoe een gezin dat gaat gebruiken, met oog voor regionale klimaatverschillen in Nederland. Die woning gaat u stapsgewijs energiezuiniger ontwerpen en daarna voorzien van duurzame energie-installaties. U ziet het effect van balansventilatie met warmteterugwinning, warmtepomp, zonneboiler en zonnepanelen. Na de cursus bent u vertrouwd met een praktische aanpak om uw gebouw tot ‘Nul op de Meter’ te ontwerpen. Deze kennis is toepasbaar voor een kantoor of school, een robuust installatieconcept, maar ook voor renoveren van bestaande woningen met een energieprestatievergoeding.

Proeflicentie en support

Om dit alles mogelijk te maken krijgt u een proeflicentie op onze BENG2020 software. In die periode gaat u met de software aan de slag om een eigen ontwerpcase door te rekenen. Daarmee optimaliseert u dan uw gebouwontwerp met alles wat u geleerd heeft. U kunt in die oefenperiode hulp krijgen van uw docent om u te behoeden voor fouten en nog sneller tot een betaalbaar energiezuinig gebouw te komen. Kijk wanneer de volgende cursus plaatsvindt en schrijf u in.

Waarom kiezen voor onze trainingen?

  • Een hands-on training om een BENG gebouw te ontwerpen.
  • Stapsgewijs van een ‘gewone’ woning naar NulOpdeMeter.
  • Proeflicentie BENG2020 met support voor eigen case.
  • Voorbereiden op een energieprestatiecontract.

"Met deze cursus heb ik ’t gevoel dat ik het snap en op basis van berekeningen kan adviseren"

Michael Lucas MSc. - architect bij Rijnboutt BV

Inschrijven