Bijna energie Neutrale gebouwen zijn een vereiste vanuit overheidsbeleid en het energieakkoord. Achterliggend doel is om de CO2-uitstoot van gebouwen te verlagen vanwege klimaat-verandering. Ook is er de wens om minder afhankelijk te zijn van buitenlandse fossiele energie en het Groningse gasveld te ontzien.

De herziene Europese richtlijn (EPBD) is in 2010 vastgesteld en eist dat alle lidstaten – ook Nederland – per 2020 voor alle nieuwe gebouwen de energiezuinigheid wettelijk verplichten.

 

Europese Eisen Energiezuinigheid

De energieprestatie eis (EPC) uit het Bouwbesluit gaat verdwijnen en er komen 3 nieuwe eisen voor in de plaats: a. een maximale warmte- & koudebehoefte voor een gebouw, b. een maximaal fossiel energiegebruik voor verwarming/koeling/warm water/ventilatie/verlichting, c. een minimaal aandeel zelf opgewekte duurzame energie. Deze 3 eisen zijn in voorbereiding bij RVO in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken. Deze eisen liggen dicht bij de normen voor passief bouwen. Per 2018 gaan deze eisen in voor overheidsgebouwen en per 2020 ook voor andere gebouwen.

 

Energieprestatievergoeding

Voor huurwoningen is er de wettelijke energieprestatievergoeding (EPV). Daarmee kunnen verhuurders van hele energiezuinige bestaande woningen de investeringskosten aan de huurder doorbelasten die profiteert van een veel lagere energierekening.

 

Evanstons’ Energieadvies

Als gebouweigenaar of ontwerper kunt u anticiperen en maatregelen inzetten met een goed financieel rendement. U wilt toch niet dat uw gebouw over enkele jaren weer op achterstand staat?

Vaak kiezen ontwerpers de maatregelen of installatieconcept dat de investeringskosten of energierekening onnodig verhogen. Dat is soms vanwege groot vertrouwen in de verklaringen van toeleveranciers maar ook vanwege gebrek aan objectieve rekenmodellen om beslissingen te onderbouwen.

Met ons energieadvies kiest u de juiste maatregelen en installatie. Uit ervaring weten we dat er veel mis kan gaan in het ontwerpstadium. U wilt een stille ventilatie, comfortabel in de winter, geen oververhitting in de zomer, en gezonde lucht in het gebouw en een lage energienota. Wij zorgen ervoor.

Waarom energieneutraal bouwen?

  • Uw gebouw wordt comfortabel in winter en zomer.
  • Uw gebouw wordt energiezuinig met lage energierekening.
  • U investeert alleen in installaties die noodzakelijk zijn.
  • Uw gebouw is op de toekomstige eisen berekend.

"Door de analyses van Evanston Consulting hebben we ons € 36.000 bespaard in woninginstallaties"

Drs. Jaap Neijzen - woonconsument

contact