Een betaalbaar energiezuinig gebouw ontwerpen vergt aandacht op tal van onderwerpen. Doorgaans moeten er veel beslissingen genomen worden met tegengestelde belangen: comfort, energieverbruik, milieubelasting, betrouwbaarheid, investeringen versus besparingen op termijn.

Bestaansrecht Evanston

Ons bestaansrecht is om u te voorzien van de kennis waarmee u de juiste beslissingen neemt op weg naar een betaalbaar energiezuinig gebouw met een hoog gebruikscomfort. Dat kan in de vorm van adviezen, het deelnemen in projecten, het verzorgen van opleidingen en ontwikkelen van beslissingsondersteunende modellen.

In Duitsland is die ontwikkeling verder gevorderd met veel wetenschappelijk onderzoek dat getoetst is in de weerbarstige dagelijkse praktijk. Daar vindt onze kennis zijn wortels. In Nederland speelt – meer dan in Duitsland – de vraag ‘wat kost het en wat levert het op’. In die combinatie ligt het specialisme van Evanston Consulting.

René de Brouwer

Sinds de oprichting (1986) heeft Ir. René de Brouwer systematisch kennis over energiehuishouding, gebruikscomfort en ‘de financiële kant’ verzameld en in praktische rekenmodellen vastgelegd. Hij is in Duitsland opgeleid in Köln, Dresden, Darmstadt en Freiburg en ook gecertificeerd ‘Passivhausberater’. Die kennis is zeer bruikbaar vanaf het formuleren van eisen aan een gebouw, via het eerste schetsontwerp, tot verdere detaillering en installatiekeuzes.

De kunst die wij verstaan is om nieuwe kennis en innovaties op te sporen en na grondige selectie op te nemen in onze bestaande rekenmodellen en database van oplossingen.

We slaan een brug tussen uw wensen en de mogelijkheden. Onze adviezen zijn gebaseerd op nauwkeurige energieberekeningen, financiële analyses en internationale kennis & ervaring.

Duurzame Bedrijfsvoering

Voor eigen bedrijfsvoering slagen we erin om onze milieubelasting steeds verder terug te dringen. Onze mobiliteit doen we grotendeels via openbaar vervoer en hybride personenauto. Onze computerapparatuur behoort tot de zuinigste die er is. We springen zeer verantwoord om met duurzaam papier. Sinds de oprichting stellen we jaarlijks – met de milieubarometer – een boekhouding op van onze ‘milieuvoetafdruk’.

Waarom samenwerken met Evanston?

  • Jarenlang gespecialiseerd in zeer energiezuinige gebouwen.
  • Deskundige en objectieve analyses met zeer bruikbare adviezen.
  • Nieuwe wetenschappelijke kennis omzetten in praktische rekenmodellen.
  • Fijn om mee samen te werken en betrouwbaar in afspraken.

“Een extra hypotheeklening van € 27.000 voor NulOpdMeter maatregelen werd mogelijk door analyses van Evanston Consulting”

Drs. Nicolaas van Everdingen - bouwregisseur